Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuojaseloste

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Kiurunpesä kysyy sinulta ainoastaan tilauksen tekemiseen vaadittavat tarpeelliset henkilötiedot.

Yksityisyys ja tietosuoja

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietojasi.

Rekisterinpitäjä

Kiurunpesä Tmi (y-tunnus: 1942016-3)
www.kiurunpesa.fi
Pikkukaari 5, 10210 Inkoo
Puh: 050 3604033
sähköposti: heidi@kiurunpesa.fi
rekisteriasioitasi hoitaa: Heidi Kiuru, puh: 050-3604033, s-posti: heidi@kiurunpesa.fi

Rekisterin nimi

Kiurunpesän tilaustiedot

Rekisterin pitämisen peruste

Kiurunpesän on kerättävä postittamista varten tuotteiden tilaajalta tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kiurunpesä käyttää henkilötietoja ainoastaan asiakkaan tilauksen postittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen on asiakkan ja Kiurunpesän välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen ja palveluiden kehittämisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on Kiurunpesän asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tai väärin toimitettujen pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen heidi@kiurunpesa.fi tai rekisterinhoitajalle Heidi Kiuru puh: 050 3604033.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, vaihtohtoinen toimitusosoite.

HUOM! Kiurunpesä ei tallenna asiakkaan pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot Kiurunpesän tietojärjestelmissä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänelle rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn tai rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Kiurunpesän ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kiurunpesän asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta suojamuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.